O nas

Galeria Melete to wyjątkowa instytucja, która stawia na zrównoważony rozwój w każdym aspekcie swojej działalności. Nasze drzwi są zawsze otwarte – możesz odwiedzić naszą galerię z każdego zakątka świata, o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy dostęp do Internetu, aby zanurzyć się w świecie sztuki związanej z tworzeniem dialogu artystycznego, interkulturalnego i innymi ważnymi kwestiami społecznymi oraz odwiedzić inspirujące wystawy współczesnych artystów.

 

Galeria Melete istnieje w przestrzeni wirtualnej, co oznacza, że nie generuje odpadów związanych z tradycyjnymi wystawami: transportem dzieł sztuki, instalacją wystaw i utrzymaniem budynku. Dodatkowo, korzysta z usług ekologicznego dostawcy hostingu, który dba o minimalizację śladu węglowego i posiada certyfikat Green Web Foundation. Galeria Melete działa w ramach Fundacji Promocji Sztuki i Współpracy Artystycznej „Płaszczyzny Sztuki”.

Program Galerii opiera się na prezentowaniu dwóch rodzajów wystaw: dialogowych i inkluzyjnych. W wystawach dialogowych ekspozycje skupiają się na twórczości dwóch artystów: polskiego i zagranicznego, których łączy wspólny temat, materiał lub inne aspekty praktyki artystycznej. Dzieła artystów są zestawiane ze sobą, wchodząc w nowy kontekst i generując nowe narracje, stwarzając przestrzeń do dyskusji i refleksji nad perspektywami artystycznymi i kulturowymi.

Wystawy inkluzyjne mają za zadanie eksponować dzieła stworzone przez artystów z grup społecznych, których twórczość na rynku sztuki lub w przestrzeni publicznej jest niedostatecznie reprezentowana. Wystawy te mają na celu wzmacnianie głosu tych grup i zwrócenie uwagi na ich potencjał w publicznym dyskursie o ważnych kwestiach artystycznych i społecznych. Galeria też organizuje  spotkania z artystami, otwarte na interakcję z publicznością, które uzupełniają program wystaw.

Pictures_strona_Karolina_blur
Karolina Raczyńska
kuratorka

Kulturoznawczyni i menadżerka kultury i sztuki. Wcześniej związana z Królewską Akademią Sztuki w Londynie, gdzie pracowała w Departamencie Architektury i z Wirtualnym Muzeum Antropocenu, gdzie działała jako kuratorka i koordynatorka wydarzeń. Interesuje się sztuką publiczną, niekonwencjonalnymi materiałami i wzajemnymi powiązaniami narracji kulturowych z przemianami społecznymi.

Pictures_strona_Agnes_blur
Agnes Wludyka
kuratorka

Historyk sztuki i grafik komputerowy. Doświadczenie zdobyła w pracy w muzeach (m.in. w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie) przy organizacji wystaw, wydarzeń, oraz dla wielu różnorodnych klientów z kraju i zagranicy. W Wirtualnym Muzeum Antropocenu pracowała jako kuratorka oraz kreator mediów społecznościowych. Tematy współczesnych problemów są jej bliskie i stara się je wyrazić również poprzez własną twórczość.

 

Galeria Melete dąży do budowania owocnej współpracy z artystami, instytucjami kulturalnymi i innymi organizacjami. Partnerstwa prowadzą do sukcesów w tworzeniu wyjątkowych wystaw i wydarzeń, promocji twórczości lokalnych i zagranicznych artystów z różnych środowisk, oraz wspólnym działaniu na rzecz promocji sztuki.

Wierzymy, że budując relacje z artystami oraz innymi instytucjami, możemy realizować innowacyjne koncepcje, które mają moc inspirowania i angażowania publiczności. Jesteśmy gotowi do podjęcia nowych wyzwań i tworzenia wyjątkowych projektów artystycznych.